Dünyada Süt Sığırcılığının Durumu

Değerli okurlar, gıda üretimi bildiğiniz üzere, hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak stratejik açıdan her geçen yıl daha da önem kazanmaktadır. Bu bağlamda

Köşe Yazıları 10 Nisan 2016
Dünyada Süt Sığırcılığının Durumu

Değerli okurlar, gıda üretimi bildiğiniz üzere, hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak stratejik açıdan her geçen yıl daha da önem kazanmaktadır. Bu bağlamda da hayvansal ürünler içerisinde özellikle süt ve süt ürünleri tüketiminin sağlıklı ve dengeli beslenme açısından son derece önemli olduğunu birçoğumuz biliriz.

Gerek sağlık açısından faydaları, gerekse de sağlıklı kalabilmek için gereksinim duyduğumuz tüm besin öğelerini dengeli bir şekilde içermesi nedeniyle süt, tüketilmesi gereken temel bir besin maddesi olarak ve ülke ekonomisine ciddi düzeyde katma değer sağlayarak, süt üretimi ve süt ürünleri imalatının önemini artırmaktadır (Anonim, 2011).

Oluşturduğu önem neticesinde Dünyada üretilen toplam süt miktarı farklı kuruluşlar tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. Bu kuruluşların veri toplama yöntemlerindeki farklılıkları nedeniyle, açıklanan toplam süt üretim miktarında farklı kuruluşlar tarafından bazı sapmalar gözlemlenebilmektedir.

"Uluslararası Süt Sığırcılığı Federasyonu"nun (İnternational Dairy Federation) 2012 yılı verilerine göre dünyada büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen toplam süt miktarı 770 milyon ton olarak açıklanmıştır. FAO tahminlerine göre ise 2011 yılında Dünyada toplam süt üretimi 738,9 milyon ton olarak kaydedilmişken, 2012 yılında % 2 artış yaşanarak 754 milyon ton olarak hesaplanmıştır (Ulusal Süt Konseyi, 2013).

2012 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri Dünyadaki toplam sağmal sığır sayısının 270 milyon baş olduğunu bildirmektedir. Aynı kuruluş tarafından yapılan açıklamalarda, dünyadaki süt sığırı varlığının bir önceki yıla göre %0,9 arttığı belirtilmektedir.

Dünyada toplam süt üretim miktarında görülen artışın sağılan hayvan nüfusundaki artıştan daha fazla olması, yani hayvan başına düşen süt üretiminin her geçen yıl artması, dünyanın pek çok bölgesinde süt hayvancılığının daha modern şartlarda yapılmasıyla (1), daha vasıflı (kaliteli) damızlık materyaliyle (2) ve yeterli fakat aynı zamanda kaliteli yem kullanımıyla (3) açıklanmaktadır. Bu üç etkenin iyileşmesi ile hayvan başına düşen süt veriminin artışı paralel seyretmektedir. Bir başka deyişle işletmeleri oluşturan yapı ve ekipmanların temizliği ve uygunluğu, damızlık olarak seçilecek hayvanların sağlık ve üretim açısından üstün nitelikli olmasına dikkat edilmesi ve beslenen yemlerin iyi depolarda ve uygun koşullarda korunması, aynı zamanda hayvanların severek tükettiği kaliteli yemlerin verilmesi üretimi her geçen sene daha da artırmaktadır.

2013 yılında Dünyada süt ithalatı yaklaşık % 22 artarak 682 bin ton olarak belirlenmiştir (Anonim, 2013a).

AB ve Yeni Zelanda Dünyanın en büyük süt ve süt ürünleri ihracatçısı ülkeleridir. Toplam pazar payları % 60'dır (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı).

Dünyadaki en önemli süt üreticisi ülkeler ise AB-27 ülkeleri başta olmak üzere sırasıyla, ABD, Hindistan, Çin, Rusya, Pakistan, Brezilya, Yeni Zelanda, Ukrayna, Türkiye, Meksika ve Avustralya'dır.

Yıllık 147,5 milyon tonluk üretim ile AB Dünyanın en büyük süt üreticisi konumundadır (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı).

2014 verilerine göre dünyadaki sığır varlığının 1 milyar baştan fazla olduğu açıklanmaktadır. En fazla envantere (hayvan varlığı) sahip 10 ülke ise sırasıyla Hindistan, Brezilya, Çin, Avrupa Birliği, ABD, Arjantin, Kolombiya, Avustralya, Rusya ve Meksika olarak sıralanmaktadır.

Dünyadaki toplam sığır varlığının yaklaşık olarak % 54'ü Hindistan, Brezilya ve Çin'in envanterindedir (Cook, R. 2014).

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr