Kültür
Kültür

Ezanların yasaklandığını söyleyenler hangi akla hizmet ediyor

Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı yayın organlarında ezanların, hatta çan seslerinin bakanlık kararıyla yasaklandığı yönünde haberler yapılmaktadır

Köşe Yazıları 10 Nisan 2020
Ezanların yasaklandığını söyleyenler hangi akla hizmet ediyor

Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı yayın organlarında ezanların, hatta çan seslerinin bakanlık kararıyla yasaklandığı yönünde haberler yapılmaktadır. Ayrıca Gümülcine tayinli müftü naibi Cihat Halil de yayınladığı bir duyuru ile ezan ve salâların bakanlık kararı ile yasakladığını duyurmaktadır.

Söz konusu bakanlık kararı 6 Nisan Pazartesi günü resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu karar daha önce ibadethanelere getirilen yasaklarla ilgili bazı ilave ve açıklamaları kapsamaktadır. Ayrıca zikredilen ilave tedbirlerin paskalya yortusu münasebetiyle alındığı da açıkça anlaşılmaktadır.

Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif de sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu yasağın ezanla ilgisi olmadığını ve milletvekili ile yaptığı görüşme sonrası ezanların okunmaya devam edeceğini bildirdi.

Konunun daha iyi anlaşılması için resmi gazetede yayınlanan ve 12 Nisan ile 20 Nisan tarihleri arasını kapsayan geçici tedbirlerin alındığı kararın ilgili bölümünün tamamını burada vermekte fayda görüyorum:

"1. Την προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης, με την παρουσία φυσικών προσώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 2, κάθε είδους λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητας τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

2.Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους λατρείας, εκτός των Μητροπολιτικών Ναών, στους οποίους ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6), και υπό την προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς και β) των θεσπισθέντων προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Οι θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές και ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση μεγαφώνων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εξωτερική μετάδοση της. Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, ιεροπραξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία του απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα."

Öncelikle kararı dikkatli okumak gerektiğini düşünüyorum. Bakanlık kararında, öngörülen sayıdaki din görevlilerinin  dışında başka kişilerle birlikte ve geçici olarak, her tür ibadethanede yapılan tüm ibadet, ibadet maksatlı toplantı ve dini törenlerin yapılmasının yasaklanması ve bunların hoparlör veya başka bir yöntemle dışarıya aktarılması yasaklanmaktadır. Dışarıdan katılım olmadan din görevlilerin yapacağı ibadet, ayin ve her çeşit dini törenin televizyon, radyo ve internet yayınları aracılığıyla dışarıya aktarılabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca bu yayınların yapılabilmesi için de 4 kişiyi aşmayacak teknik personelin de ibadethanelerde bulunmasına müsaade edilmektedir.

Buradaki ince ayrıntı şuradadır. İbadethanelerde herhangi bir dini ibadet ve törenin yapılması yasaklanmıyor. Sadece dışarıdan katılım yasaklanıyor. Belirlenen sayıdaki din görevlileri mesafe ve hijyen kurallarına uyarak dini tören veya ibadet yapabilirler, bu ibadet ve dini törenler televizyon, radyo ve internet yayınlarıyla dışarıya verilebilir, ancak hoparlör veya başka bir yöntemle dışa aktarılamaz. Gayet açık ve net anlaşılmaktadır ki ibadethanelerin içinde dışarıdan katılım olmadan din görevlilerinin yapacağı ibadet, ayin ve dini törenlerin dışarıya aktarılması yasaklanıyor. Buradan ezan ve çan sesinin yasaklanması hiçbir şekilde anlaşılmamaktadır.

PROVOKASYONLAR KORONAVİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİDİR

Kaldı ki böyle bir dönemde ezan ve çan sesi gibi inananların maneviyatına olumlu etki eden unsurların yasaklanması hiçbir akl-ı selim tarafından düşünülemez, düşünülmemelidir. Burada alınan bütün önlemlerden maksat, insanların kalabalık ortamlarda bir araya gelmemesi ve koronavirüsün yayılmamasıdır. Aklı başında hiçbir insan alınan bunca önlem ve yasaktan sonra ezan veya çan sesini duyarak camiye veya kiliseye koşacak değildir. Zaten herkes buna riayet etmektedir. Ezan veya çan sesi ile koronavirüs yayılmaz. Bunlara yasak getirmek veya yasak gelmiş gibi göstermek koronavirüsten çok daha tehlikeli bir durumdur. Bunlar, provokatif tutum ve davranışlardır. Bizim temennimiz ezan, sala, çan sesi ve benzeri uygulamalar ile ilgili yapılan yanlış algı, haber ve duyurulardan vazgeçilmesidir. Yüce Mevlâ bu zor günlerde zihinleri karışık olanlara da akıl fikir ihsan eylesin.

EZAN VEYA ÇAN İLE İLGİLİ BİR YASAKLAMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Kısaca, bakanlığın yayınladığı bu kararın hiçbir yerinde ne ezan sesi ne de çan sesi ile ilgili bir yasaklama söz konusu değildir. Ezanı ve çan sesini yasaklanmış gibi göstermeye çalışan başta tayinli naib Cihat Halil ve bazı yayın kuruluşlarının hangi akla hizmet ettikleri merak konusudur.

Bunun da ötesinde milletvekillerimizin bakanlık yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde söz konusu kararnamede ezan veya çan sesi ile ilgili herhangi bir yasağın olmadığı dile getirilmiş ve ezanların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da okunmaya devam edeceği bildirilmiştir.

HÜSEYİN ZEYBEK: EZANLAR OKUNMAYA DEVAM EDECEKTİR

İskeçe Milletvekilimiz Hüseyin Zeybek konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bakanlık yetkilileri ile konuyu görüştüğünü ve ezanla ilgili bir yasağın olmadığını dile getirdi. Zeybek, ezanlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da okunmaya devam edeceğini söyledi.

Milletvekilimiz Zeybek'in açıklaması şu şekildedir:

"Değerli dostlar bugün de gerek İnternet sitelerinde Ezan okunmayacak diye haberler dile getirilmektedir. Bu günde Bakanlık yetkilileri ile yaptığım görüşmelerde böyle bir olayın mümkün olmadığını, camilerimizden bu güne kadar olduğu gibi ezanlar okunmaya devam edecektir. Dileğim bu zor koşulların bir an önce geçmesi ve normal şartlara dönmemizdir. Saygılarımla."

İLHAH AHMET: EZANI YASAKLAMAYA YÖNELİK BİR DÜZENLEME YOKTUR

Rodop milletvekilimiz İlhan Ahmet sosyal medya hesabından konuya açıklık getiren şu açıklamayı yapmıştır:

"Değerli soydaşlarım,

Camilerimizde ezanların hoparlörden okunmasını yasaklayan bir düzenleme yoktur. Bu tür iddialara gerekçe gösterilen Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın son kararı, 12-20 Nisan tarihleri arasında ibadethanelerin içinde yapılan dini ayinlerin ve duaların hopörler ile ibadethane dışına verilmesine yasak getirmektedir.

Yani, ibadet vaktini haber verme ve bireysel ibadete çağırma anlamı taşıyan kiliselerde çalınan çanı ve camilerde okunan ezanı yasaklamaya yönelik bir düzenleme yoktur.

Bakanlık kararının tüm açıklığına karşı, bazı siyasi çevrelerce toplum içinde ‘ezana yasak getirildiği’ şeklinde provokatif algının yayılmaya çalışıldığına şahit olmaktayız.

Yanlış anlaşılmaların ve olası yanlış uygulamaların önüne geçmek için konuyu, bir mektup ile Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanı Kerameos’a ilettiğimi kamuoyunun bilgisine sunmak isterim.

Bakandan, özellikle yerel mülki amirliklere ve müftülüklere gerekli bilgilendirmeyi yapmasını talep ederek, ibadet vaktini bildirme amaçlı çan ve ezanın hoparlörden duyurulmasına yasak getirilmediğinin açıkça ifade edilmesini istedim. Bakanlık kararının kasten yanlış uygulanması durumunda, din özgürlüğüne müdahale edilmiş olacağını hatırlattım.

İlhan Ahmet'in videosunu izlemek için tıklayınız:

https://www.facebook.com/ilhan.ahmet1/videos/pcb.10158328149039238/10158328142474238/?type=3&theater

Προς Υπουργό Παιδείας, κ. Νίκη Κεραμέως
Κοιν: Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλαντζή

Κομοτηνή 10-4-2020

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Με νεότερη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υγείας (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093/06.04.2020 – ΦΕΚ Β’1178) προβλέφθηκε ότι «για το διάστημα από 12.04.2020 έως 20.04.2020 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση μεγαφώνων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου για την εξωτερική μετάδοση κάθε είδους ιεροπραξιών και θρησκευτικών τελετών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας».

Εξ αυτού και εκ παραδρομής θεωρώ, στην Θράκη επιβλήθηκε απαγόρευση από τα μεγάφωνα για το Εζάνι (κρατάει 1 λεπτό). Το Εζάνι δεν είναι προσευχή αλλά ούτε είναι και ψαλμός. Πρόκειται απλά για ένα κάλεσμα σε προσευχή.

Όπως και η καμπάνα χτυπά ελεύθερα σε ώρες προσευχής -και το να χτυπά η καμπάνα της εκκλησίας είναι κάλεσμα σε προσευχή προς τους πιστούς της Ορθοδοξίας και δεν απαγορεύτηκε ορθώς η κωδωνοκρουσία - έτσι και το Εζάνι δια μεγάφωνου δεν πρέπει να απαγορευτεί.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους μουσουλμάνους συμπολίτες και ομόθρησκους μου στην Θράκη οι οποίοι επιδεικνύουν μια υποδειγματική τήρηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση και τον ΕΟΔΥ προς αποτροπή κινδύνων που προκύπτουν από συναθροίσεις σε χώρους λατρείας. Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι το σύνολο των Τεμενών στην Θράκη παραμένουν κλειστά και δεν διεξάγονται ούτε εντός αλλά ούτε και εκτός αυτών οι καθιερωμένες ημερήσιες θρησκευτικές τελετές με την παρουσία πιστών.
Προφανώς και το Εζάνι δια μεγάφωνου αφορά σε κάλεσμα προς ατομική προσευχή αφού οι τόποι λατρείας παραμένουν κλειστοί και το γεγονός αυτό τελεί σε γνώση και αποδοχή όλων των πιστών.

Για τους λόγους αυτούς κ. Υπουργέ σας παρακαλώ να εξαιρεθεί το Εζάνι από τις προβλέψεις της οικείας ΠΝΠ ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς την θρησκευτική ελευθερία στον τόπο μας, εντός του πλαισίου πάντοτε των υφιστάμενων συνθηκών.

Με εκτίμηση Ιλχάν Αχμέτ"

GÜMÜLCİNE MÜFTÜSÜ İBRAHİM ŞERİF EZANLARIN OKUNACAĞINI DUYURDU

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif de sosyal medya hesabından aşağıdaki açıklamaları yaptı:

"Sn. Milletvekilimizin verdiği bilgiler doğrultusunda 12-20 Nisan tarihleri arasında Ezanlar hafif sesle hoparlörlerden okunacaktır. Aksi yanlıştır. Din görevlilerine ve halkımıza duyurulur. Ezan bir ayin değildir. Namaz vakitlerinin duyurusudur. Bilmeyenler olabilir. Bu kanunda ibadethanelerde hoparlörden ayin, seromoni gibi şeylerin yapılmayacağı bildiriliyor. Buda bizim mevlit törenlerimizin karşılığıdır."
Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr