Ideal Schools
Ideal Schools

Kavram karmaşaları: Muhafazakârlık

Türkiye’de Kemalist Devrim’in uygulamalarını yanlış bulanlar muhafazakârdır. Değerlerini koruma ihtiyacı hisseden bir dindar zorunlu olarak muhafazakâr değildir

Köşe Yazıları 14 Haziran 2021
Kavram karmaşaları: Muhafazakârlık

Geçen yazıda kavram karmaşaları başlığı altında medeniyet kavramını tartışmıştım. Bu seferki kavram karmaşaları dizisinin kavramı ise muhafazakârlık. Muhafazakârlık, bakıldığında kendini ilk defa Fransız İhtilali sonrası göstermiştir. Türkiye’de ve bir dönem Osmanlı sınırları içerisinde varlığını sürdürmüş bazı Müslüman topluluklarda ise bu kavram Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte daha farklı bir çehreyle kendini tanıtmıştır.

Muhafazakârlığın kurucusu olarak bilinen Edmund Burke, bu fikirlerini Fransız Devrimi’ne karşı geliştirmişti. Burke’ün temel derdi değişimin müdahaleyle değil doğal bir biçimde olması gerektiğiyle ilgiliydi. Bu anlamda Fransız Devrimi’nde müdahaleyle sağlanmış olan değişim de onu Devrim’in çok katı bir eleştirmeni haline getirmiştir.

Türkiye’de ise bir Kemalist Devrim yaşanmıştı. Bu süreçte devrime karşı gelenlere, özellikle de İslamcılara muhafazakâr dendi. Ya da onlar kendilerine bu ismi verdi. Muhafazakârlık sıfatının Türkiye’deki devrim karşıtlarına verilmesi fikrini ilk kim ortaya koydu, bilmiyorum ama muhtemelen koyduktan sonra muhafazakârlığın çehresinin bu derece değişeceği aklına bile gelmemiştir.

Çünkü bugün, özellikle halk nezdinde muhafazakârlık kavramı dindarlığa tekabül ediyor. Dindar çevreler tarafından muhafazakârlık, dini değerlerin muhafaza edilmesi olarak anlaşılıyor. Seküler çevreler tarafından ise gelişmişliği reddedip geleneğin içinde kısılıp kalmış olmak olarak anlaşılmaktadır. Bu reddiyenin başlıca nedeni tabii ki dindir bu yüzden de buna ‘yobazlık’ derler. 

Türkiye’de ve Türk mirasının bulunduğu yerlerde muhafazakârlığın anlaşılma biçimi ciddi tehlikeler içermektedir. Çünkü muhafazakârlık her şeyden önce bir ideolojidir. ‘Kıymetli değerlerimizi’ koruma çabası değildir. Türkiye’de Kemalist Devrim’e karşı gelenlerin kahir ekseriyetini dindarlar teşkil ettiği için muhafazakârlık dindarlıkla özdeş anlaşılmıştır. Oysa ki tarihte dindar olmayan muhafazakâr şahsiyetleri sıkça görürüz. Sözgelimi herhangi bir tanrının varlığına inanmayan Nietzsche bile Aydınlanma karşıtı görüşleri nedeniyle çoğu otorite tarafından muhafazakâr olarak bilinir. 

Kısacası Türkiye’de Kemalist Devrim’in uygulamalarını yanlış bulan herkes muhafazakârdır. Değerlerini koruma ihtiyacı hisseden bir dindar zorunlu olarak muhafazakâr değildir. Dahası muhafazakârlık çoğunlukla ‘yerli’ değerlerin korunması olarak anlaşılırken aslında basbayağı yabancı (batılı) bir ideolojidir. Daha da ileri gidecek olursak, muhafazakârlığı İslami değerlerin korunması olarak anlayan birisine Hz. Muhammed’in muhafazakâr değil devrimci olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Ya da Kemalist Devrim’in aktörü olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Devrim’i gerçekleştirdikten sonra muhafazakâr bir parti haline döndüğünü de rahatlıkla söyleyebiliriz.

Binaenaleyh, muhafazakârlık her şeyden evvel bir batılı ideoloji olarak her batılı ideolojide olduğu gibi kendini bir karşıtla (devrim) var eder. Muhafazakârlık da bu anlamda bir devrimin olduğu yerde anlamlıdır. Bir Müslüman da ontolojisi itibariyle muhafazakâr olmaktan çok devrimcidir. Alemde adaletsizlik yaratan tüm sistemleri yıkma misyonunu taşır. Devrimci kimliğini kaybetmiş olan Müslüman ise adaletsizlik çarkının dönmesine her dakika katkıda bulunur. İkinci arabayı almak için kredi çeker. Öldükten sonra yanına götürecekmiş gibi gereğinden fazla kâr peşinde koşar.

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr