Yunanistan Tarımının Önemi

Değerli okurlar, bu haftaki yazımda sizlere ülkemizin tarım sektörünün daha çok hayvancılıkla ilgili olmak üzere önemine ışık tutan bir derleme yapmayı düşündüm

Köşe Yazıları 7 Şubat 2016
Yunanistan Tarımının Önemi

Değerli okurlar, bu haftaki yazımda sizlere ülkemizin tarım sektörünün daha çok hayvancılıkla ilgili olmak üzere önemine ışık tutan bir derleme yapmayı düşündüm. Yunanistan hayvancılığının sorunlarını da birkaç kelimeyle özetlemeye gayret ettiğim bu çalışmamı beğeneceğinizi umuyorum.

• Faostat 2012 verilerine göre Yunanistan Zeytin üretiminde sırasıyla İspanya ve İtalya'dan sonra 3. Sırada gelmektedir. Koyun sütü üretiminde dünyada, sırasıyla Çin, Türkiye ve Suriye'den sonra dünya dördüncüsüdür. Keçi sütü üretiminde de dünya dokuzuncusudur. 
• Yunanistan'da hayvancılık toplam tarımsal hasılanın %30'unu oluşturmaktadır. 
• Hayvancılığın gayrisafi yurtiçi hasıladaki payı %2.6'dır 
• Yunanistan'da 380.000'den fazla hane hayvancılıkla uğraşmaktadır. 
• Yunanistanda sığır varlığı 2009 yılı Yunanistan İstatistik kurumu verilerine göre 648.067'dir. 
• 2011 yılı bakanlık verilerine göre 178 bin süt sığırı bulunmaktadır. 
• Yunanistan'ın yıllık inek sütü ihtiyacı 1.350.000 tondur. 600.000 tondan fazla inek sütü ithal edilmektedir.Yani sığırlardan elde edilen süt, toplam süt ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılamaktadır. 
• Süt sığırları işletmelerinin çoğu modern ve profesyonel işletmelerdir. 
• 2011 yılında 178 bin sağmal sığırdan 757 bin ton süt elde edilmiştir. 
• 2013 yılında Yunanistanda 3555 süt sığırı işletmesi bulunuyordu. 
• 2009 yılı Yunanistan İstatistik kurumu verilerine göre, Manda varlığı 3716 baştır, Koyun varlığı 9.156.821 baştır, Keçi varlığı 4.213.230 baştır. 
• Koyun işletmeleri, toplam hayvansal üretimin %33'ünü, toplam zirai üretimin de %8'ini oluşturmaktadır. 
• Yunanistan'daki koyun sayısı, AB'nin toplam koyun sayısının %10'u kadardır. 
• Toplam koyun sayısının %90'ı melez ırklardır. 
• Yerli ırklar, toplam koyun sayısının %10'unu teşkil eder. 
• Yerli ırkları başlıca besleme sebebi; süt verimi ile 40-45 günlükken satılan süt kuzularıdır. 
• 2011 yılında toplam 520 bin ton koyun sütü, 123 bin ton da keçi sütü üretildi. 
• ΕΛΟΓΑΚ verilerine göre 2012 yılında süt fabrikalarına 495 bin ton koyun, 114 bin ton keçi sütü teslim edilmiştir. 
• 2010 yılına kıyasla 2012'de koyun sütü üretimi %10.2, keçi sütü %24.7 azalmıştır. 
• En yüksek popülasyona sahip koyun ırkı: Lezvu'dur (254 bin baş) 
• En yüksek süt verimine sahip koyun ırkı 308 kg süt verimi ile Hiu'dur (Sakız adası koyunu) 
• En yüksek koyun altı kuzu sayısı: Hiu ve Zakinthu'dur (10 doğumda 19 kuzu) 
• Yunanistan'da 4 milyon yumurta tavuğu bulunmaktadır. 
• Bunların %80'i kafes sistemiyle, %20'si diğer tip işletmelerde yetiştirilenlerdir.

2014 BAKANLIK VERİLERİNE GÖRE 

• Kanatlı sektörü Yunanistan'ın en gelişmiş ve en iyi organize olmuş sektörüdür. Yumurta üretimi gereksinimin % 93'ünü karşılamaktadır. 
• 2013'te tüketime yönelik yıllık 1.679 milyon yumurta üretilmiştir. Üretilen yumurtaların %70.7'si sistematik üretim tesislerinden diğer kısmı da köy çiftliklerinden elde edilmiştir. 
• Yunanistan'daki sitematik üretim tesislerinin sayısı 481'dir. Bunlardan 15'i Yunanistan'daki toplam yumurta üretiminin %40'ını sağlamaktadır. 

2009 YILI BAKANLIK VERİLERİNE GÖRE 

• Yunanistan'da 15.371 bal üreticisi ve 1.568.000 kovan bulunmaktadır. 
• AB'de Yunanistan arı kovanı sayısı bakımından ilk sırada gelmektedir. 
• Yunanistan'ın yıllık bal üretimi 21.331 tondur. 

2010 YILI VERİLERİNE GÖRE TARIMSAL ÜRÜNLERİN TİCARETİ VE KATMA DEĞERİ 

• İthalat: 6.493.804.682 Euro 
• İhracat: 4.156.112.409 Euro 
• İthalat-ihracat= 2.337.692.273 Euro 
• İhracatın büyük kısmını meyve ve sebzeler oluştururken, ithalatta ilk sırada et ve et ürünleri gelmektedir. Yani her yıl et ve ürünleri ithalatına yüklü miktarda döviz ödenmektedir. 

• Sığır 238 milyon € 
• Süt 1.041 milyon € 
• Domuz 232 milyon € 
• Koyun&keçi 746 milyon € 
• Yumurta 114 milyon € 
• Kanatlı 152 milyon € 

2012-2013 DÖNEMİNDE TOPLAM TAHIL ÜRETİMİ 

...Ekim Alanı(1000 Hektar) ...Üretim(1000 TN) 

Ekmeklik Buğday ..........163 ...........479 
Makarnalık Buğday ........401 .........1.092 
Arpa .............................114 ............325 
Mısır ............................184 .........2.010 
Yulaf ..............................68 ............119 
Çavdar ...........................15 ..............27 
Toplam Tahıl ................945 .........4.052 

Hayvan yemi olarak tüketilen miktar: 2.604 BİN TON 

İnsanlar tarafından tüketilen miktar: 1.844 BİN TON 

Sanayinin tükettiği miktar: 225 BİN TON 

Tohum olarak tüketilen miktar: 95 BİN TON 

700 BİN TON'dan fazla tahıl ithal edilmektedir! 

YUNANİSTAN HAYVANCILIĞININ SORUNLARI 

• Barınak sorunları 
• Yasal düzenlemelerde yaşanan sorunlar 
• İzinsiz işletmeler 
• Bürokraside yaşanan tıkanıklıklar 
• Elektronik sistem yoksunluğu 
• Yem maliyetlerinin yüksek oluşu 
• Yüksek kredi borçları 
• Otlak yetersizliği 
• İthal mallarda zam (2008'de %100) 
• Hileli ithal mallar 
• Süt üreticilerinin ödenme sorunları 
• Hayvan yemlerine yüksek Katma Değer Vergisi 

Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr