Goat for sale
Goat for sale

Gördüğünüz her cübbeliyi hoca sanmayın

Nasreddin Hoca’nın ağzıyla konuşacak olursak, kavuğu giymek insanı keramet sahibi yapmaz.

Köşe Yazıları 10 Temmuz 2021
Gördüğünüz her cübbeliyi hoca sanmayın

“Gördüğün her sakallıyı deden sanma” diye bir söz var dilimizde; dedeyi dede yapanın sakal olmadığını, her sakallının da dede olmadığını vurgulayan. Nasreddin Hoca’nın ağzıyla konuşacak olursak, kavuğu giymenin insanı keramet sahibi yapmadığını vurgular bu söz.

Benzer kapsamda bir de cübbelerin mahiyetini tartışabiliriz. Cübbe mesleki anlamda akademisyenlerin, din görevlilerinin ve hukukçuların giydiği bir giysidir ve bu üç meslek erbabının da ortak bir noktası vardır: Kendi iradeleriyle karar verme yetkisi. Tabii, bu kararlar toplumu ilgilendiren ciddi kararlar olmakla birlikte bir akademisyen, din görevlisi veya hukukçu cübbeyi giydiği takdirde bu kararları verme yetkisine sahiptir.

Ancak çağın iki özelliği cübbenin de cübbelinin de büyüsünü bozmuştur. Birincisi, her şeyin metalaşması; ikincisi de bilginin enformasyona indirgenerek yaygınlaşması. Cübbenin akademideki kullanımını örnek göstererek konuyu biraz daha açmak gerekirse, buradaki mesele akademisyen olmayanın akademisyen görünmesi, akademisyenin de akademisyenliğini yitirmesi. 

Bir zamanlar benim de yaptığım gibi cübbenin lise mezuniyetinde veya daha önceki aşamalarda giyilmesi bu anlamıyla büyük bir saygısızlık. Burada bireysel olarak kimseyi suçlayacak değilim, neticede ben de bu kervanda yer aldım. Ayrıca çağın tüm kötülüklerine herkes olduğu kadar ben de az çok katkı sağlıyorum. Ancak buradaki tepkim çağın kendisine, amacım da çağa karşı biraz duyarlık oluşturmak.

Sözü fazla dolandırmadan devam edecek olursak cübbenin metalaşıp üniversite dışındaki bir kurumun mezuniyet töreninde, hele ki bir dershanenin mezuniyet töreninde giyilmesi bilgi konusunda karar verme yetkisine sahip kişilerin ayaklar altına alındığını gösterir. Bu durum aynı zamanda Üniversite’de cübbe giyen herkesin de artık ciddi konular hakkındaki karar verme yetkisinin bir liyakatsizlik barındırdığını gösterir. Sonuçta, mezuniyet törenlerinde kepler fırlatıldıktan sonra kolbastı oynanıyor artık. Bu da üniversite mezunlarının kendilerinin bilgiyi ayaklar altına aldığını gösterir.

Bir tanesinde cübbe metalaşmıştır, herkesin giyebildiği bir nesne haline gelmiştir. Diğerinde ise bilgi enformasyona indirgenmiştir. Bir zamanlar yalnızca cübbeliler bilgi sahibiyken, dolayısıyla her konuda onlara danışma ihtiyacı hissedilirken günümüzde Google ve Wikipedia onların yerini aldı. Artık herkes genel kültür içerikli her konuda enformasyona sahip olabiliyor. Ancak günümüzde bilginin cehd gerektiren bir süreç olduğunun kimse bilincinde değil. Emek verilmeden sadece okuyup belleğe aktarılan bilgi insanı ciddi kararlar verecek seviyeye getirmez. Şu an cübbenin Üniversite dışındaki bir mezuniyet töreninde giyilmesinde bir beis görmeyenlere anlatamayacak olsam da bir şeyi bilmek, sadece o şey hakkında bilgi okuyup belleğe aktarmaktan ibaret değildir.

Bütün bunlar artık insanların en ciddi konularda bir bilene danışmamalarına ve aynı şekilde de ortada bir bilenin kalmamasına yol açmıştır.

Millet gazetesi logo
© 2021 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA O.E.
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ & ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ Ο.Ε.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr