Yangroup logo Yangroup logo
Hisarturizm Hisarturizm

Kanserden Kaçar Gibi Modern Putperestlikten Kaçın

İslam'ın ve Kur’an’ın kendisine göre bir terminolojisi, dili ve anlamları başkalarına aktarma yöntemi vardır.Kur’an, zaman ve mekanla çevrilmiş ve kuşatılmış bi

Köşe Yazıları 2 Aralık 2015
Kanserden Kaçar Gibi Modern Putperestlikten Kaçın

İslam'ın ve Kur’an’ın kendisine göre bir terminolojisi, dili ve anlamları başkalarına aktarma yöntemi vardır.

Kur’an, zaman ve mekanla çevrilmiş ve kuşatılmış bir kitap değildir. Onun güncel-aktüel anlamda tarihselliği de yoktur. Çünkü Kur’an ilahi bir üründür.

Şair bunu şöyle dile getirmiştir: "el-Kuran-ü kevnüllah-il mestur; ve'l-kevnü Kuranüllah-il menşur" (Yani Kuran'ı Kerim, Allah'ın satırlarla ifade ettiği kâinatı, kainatın sözlü ifadesi kâinat ise yine Allah'ın dağılıp yayılmış ve maddeler halinde serpilmiş bir Kur’an'ıdır).

Onun için Kur’an’ın kelimeleri kullanış tarzı çok önemlidir. Mesela hak-batıl, hidayet-dalalet, haram-helal kelimeleri tevhid ve şirk, zıt kelimeler olup genel olarak Müslümanlar tarafında bilinir.

Ancak Müslümanları bugün, mesela Rağıb el-İsfehani'nin Müfredat adlı eserinde yaptığı gibi bu kelimelerin felsefesini yapmadıkları veya yapamadıkları için yeni yeni isim e olaylara Kur’an’i bir yaklaşım yapamıyorlar.

Mesela Araplar kapı kanadının eşiğine uygun gelmesine "hakk" derler. Allah kainatı kendi iradesine uygun yarattığı için kendisine "Hakk" adını vermiştir. Hukuk da kişinin ve toplumun Allah'ın muradına uygun olarak hareket etmesidir.

Konuyla ilgili Kur’an’da bir ayet vardır. Ayet, “Bir konuda hak varsa hak vardır; eğer hak yoksa sapıklık vardır” buyuruyor. (Yunus 10/ 32)

İşte bu ayete göre sonradan ortaya çıkmış, uydurulmuş, Allah'ın koyduğu esaslardan uzak kalınmış ise yani Allah'ın muradına olan uyumluluk kalkmış ise bu bir sapıklıktır ve putperestliktir.

Mesela İslam'da Rabbimiz bize önder ve örnek olarak Hz. Peygamberi göstermiştir. (Bak: Ahzab 33/ 31). İşte eğer biz Müslümanlar olarak Hz. Muhammed'i bırakır da onun dışında önder ve liderler edinirsek bu hakperestlik değil putperestlik olur.

O sebeple Kuran ve sünnete dayalı İslam dinini bırakıp da onun yerine meşrep, mezhep, parti, tarikat, dernek, cemiyet, cemaat ve buna benzer şeyler koyanlar haktan sapmış, sapık olmuş ve putperest olmuşlardır.

Onun için biz diyoruz ki; Siyonizm putperestliktir, teslisçi olmak putperestliktir. Din ve İslam düşmanlığı yapmak, masonluk, liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, komünizm ve netice olarak tüm şuculuk ve buculuk putperestliktir. Çünkü Rabbimiz Teala Kur’an’da "Rabbani olun, Allah'cı olun," diye emretmektedir. (A İmran 3/ 79)

Hisarturizm
Benzer Haberler
Millet gazetesi logo
© 2023 Millet
KÜNYE
BİLAL BUDUR & CENGİZ ÖMER KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr