Yunanistan Genel Seçimleri'nde kimin oyu kime?

Seçilecek vekil(ler) milletvekili olacaksa eğer, hangi milletin vekili olacaklarını sorgulamak gerekir.

Köşe Yazıları 20 Mayıs 2023
Yunanistan Genel Seçimleri'nde kimin oyu kime?

Yarın (21 Mayıs 2023) Yunanistan Genel Seçimleri için insanlar sandık başına gidecek. Her seçimden önce olduğu gibi bu seçimde de bir robotu yönlendirmek için kod yazarcasına teknik bir ifadeyle Azınlığın kendi içerisinden vekil çıkarması için telkinlerde bulunuluyor. İnsanın bir robot olmadığı hatırlandığında bu türden telkinlerin de ne kadar gereksiz olduğu anlaşılacaktır. Mesele insana robot olmadığı, insan olduğunun hatırlatılmasıdır.

Bizi hümanist olmanın çok daha ötesine taşıyan temel karakterimiz millet olabilmemizde saklıdır. Var olma gayesini insanı tüm alemin üzerine konumlandırarak gerçekleştirmeye çalışan hümanistlerin aksine millet olarak bizler var olma gayemizi varoluş mücadelesi sergileyerek gerçekleştiririz. Millet kavramının Batı dillerindeki karşılığı ‘nation’un kökeninde ‘döl’ kelimesi vardır. Yani Batı’da hangi ‘nation’un üyesi olduğun tabir yerindeyse hangi ‘döl’den geldiğine bağlıdır. Bu kavram istediği kadar dönüştürülsün, bir defa böyle bir leke sürmüşlerdir tarihlerine.

Bizdeki ‘millet’in etimolojik kökeninde ise dini topluluk bulunur. Dini bir topluluk olarak bizler özü değil varoluşu temsil ederiz. Bu haliyle Müslüman doğmayız, Müslüman oluruz. Bununla da bitmez. “Onlara söyle; inandık (mümin olduk) demesinler, teslim olduk (müslüman olduk) desinler. Çünkü iman onların kalplerine henüz işlenmemiştir” ayetiyle müslüman olmanın ötesinde mümin olmak için insanın kendi kendini yükseltmesi, daha üst basamağa sıçraması gerektiği ifade edilir. Bunun idrakinde mümin olan müslümanlar bir araya geldiğinde millet oluşturur. Bizim Milli kimliğimiz bunun dışında bir şey değildir. Yıllardır kimliğimize karşı ırk ve etnisite üzerinden geliştirilen argümanlara tepkisel bir biçimde yine ırk ve etnisite üzerinden cevap verdiğimiz için kimliğimizin asli unsuru olan varoluşu unuttuk. Birilerine göre birinin torunu olmak o kişinin milletinden olmaya yetiyordu. Bizim için ise Millet olmak zaman zaman torun olmanın dışına çıkabilmeyi gerektirir. Millet kavramı da istediği kadar dönüştürülsün, bir defa böyle bir şeref kazımışızdır tarihimize.

Seçilecek vekil(ler) milletvekili olacaksa eğer hangi milletin vekili olacaklarını sorgulamak gerekir. Seçilecek adaylar milletvekili mi yoksa Milletvekili mi? Demokrasinin temelinde temsil olduğuna göre milletvekillerinin milleti temsil etmesi gerekir. Bu durumda anlıyoruz ki seçilecek olan kişiden çok seçecek kişinin yani Millet’in önemi daha ağır basıyor. Milletvekilinin büyük ‘M’ ile Milletvekili olabilmesi için oy kullanacak insanların Millet şuuruyla sandık başına gitmesi gerekir. 

O Millet, hazırda bulduğu mirasla değil, tevarüs ettirdiği mirasla övünür. Sırf bir milletin içinde doğdu diye diğer milletlere karşı üstünlük iddia etmez. Etiyle, tırnağıyla çabalayıp Millet inşa ettiği için diğer milletlere karşı üstünlük iddia eder. 

Bu idrakle oy kullanmaya gidecek olan da yine bu idrake en yakın şahsiyetlere verecektir oyunu. Bu Millet’i kim temsil ediyorsa ona oy verecek, kim ihanet ediyorsa onu cezalandıracak. Binaenaleyh, isminin ne olduğu değil kimi temsil ettiği ve temsil ettiği kişinin kim olduğu önemli. 

Millet gazetesi logo
© 2024 Millet
KÜNYE
MİLLET MEDİA Kollektif Şirketi
Genel Yayın Yönetmeni: Cengiz ÖMER
Yayın Koordinatörü: Bilal BUDUR
Adres: Miaouli 7-9, Xanthi 67100, GREECE
Tel: +30 25410 77968
E-posta: info@milletgazetesi.gr
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
MİLLET MEDİA O.E.
Υπεύθυνος - Διευθυντής: ΟΜΕΡ ΖΕΝΓΚΙΣ
Συντονιστής: ΜΠΟΥΝΤΟΥΡ ΜΠΙΛΑΛ
Διεύθυνση: ΜΙΑΟΥΛΗ 7-9, ΞΑΝΘΗ 67100
Τηλ: +30 25410 77968
Ηλ. Διεύθυνση: info@milletgazetesi.gr